Visa i PC-versionen

Förvärva en fastighet i Portugal • rättsliga förfaranden

Procedimentos legais para adquirir uma propriedade em Portugal

Vilka är de delar som behövs till ägaren?

 1. Fullmakt
  Advokat är dokument som utarbetats av advokater som tilldelar alla befogenheter som behövs för advokaten att göra köpet av fastigheten och andra relaterade tjänster (t.ex. vatten-anslutning, el och gas, om tillstånd att turnera hans egendom).
 2. Skattenummer
  Utomlands bosatta, måste köpare har en skatterepresentant i Portugal. Det finns företag som kan stå för all din skatt angelägenheter i Portugal.
 3. Revers kontrakt
  Avtalet-löfte är dokument som utarbetats av jurister omfattar identifiering av intressenter i ett företag parti, identifiering av fastigheten, köpeskilling och betalningsvillkor, slutdatum och påföljder för kontraktsbrott. Ombudet kommer att kontrollera att fastigheten har alla handlingar för att möjliggöra överföring av den första utbetalningen av fastigheten till säljaren.
  I Portugal kan man också underteckna ett avtal om köp och försäljning och signering sin gärning först efter Tillstånd för vistelse (Golden uppehållstillstånd) har godkänts av säkerhetsfunktionerna.
 4. Skatter betalas innan köpet avslutas
  Stämpelskatt på 0,8% på priset på fastigheten. När det gäller IMT (kommunala Property Transfer Tax) Se "Vanliga frågor" nedan.
  Definition av stämpelskatt tas ut på en mängd olika avtal, handlingar och gärningar och har rörlig ränta.
  Definition av IMT: är en skatt som skall betalas varje gång det sker en överföring av fastighetsinnehavare.
 5. Skriv
  Dokument som gjorts av den notarie som har rätt att överlåta äganderätten till fastigheten. Notarien kontrollerar att fastigheten har alla de rätta dokumenten för att möjliggöra överföring av äganderätten. Parterna skriva under dokumentet.
 6. Registrering
  Har rätt att inneha egendom i fastighetsregistret kontor registrering och skatteförvaltningen.

Vanliga frågor om processen att köpa fastigheter

IMT (*) kommunal egendom Transfer Tax

Värden praktiseras i Portugal

 • Rustik tomt 5%
 • Andra (tomter, kontor, ..) 6,5%
 • Hus och lägenheter enligt följande:

Andra huset / icke bofasta

%

Avdrag

Ateist ? 92.407 1 ------
Två até ? 92.407 126.403 ? 2 ? 924,07
Två artärer ? 126,403 172,348 ? 5 ? 4.716,16
Två até 172,348 ? ? 287,213 7 ? 8.163,12
Två artärer ? 287,213 550,836 ? 8 ? 11.035,25
Acima av 550.836 ? 6 ------

Exempel:

 • Para uma segunda Habitação: ? 500,000 * 8% - ? ? = 11,103525 28,896475
 • För ett andra hem: 700.000 ? * 6% = 42,200000 ?

IMI (*) kommunalskatt Estate

Procentsatsen tillämpas på nya lägenheter är 0,4% av det egna kapitalet.

De tillgångsvärden beräknas av skattemyndigheten, med hänsyn tagen till flera artiklar, dvs lägenheten området, läge, infrastruktur, solpaneler, etc. ..

Advokat

För att vara giltigt i Portugal, skall fullmakten göras i Portugal. Ska det undertecknas utomlands måste ha signaturerna erkänns av en notarie och apostilada enligt Haagkonventionen som undertecknades den 5 oktober 1961 vid utrikesministeriet.

Solicitors / Advokater

Ge juridiskt stöd under hela rättsprocessen.
Klarar alla offentliga enheter, inklusive kontor fastighetsregistret (steg 5 och 8), finansdepartementet (steg 2, 6:08) och notarien (steg 7)

Inkomstskatt i Portugal

 • Resultatet för bosatta och icke bosatta = 28%
 • Av reavinstskatt för invånare = progressiv skatt (10,5% och 42%) i 50% av kapitalvinster (försäljning - inköpspris - avdragsgilla kostnader [IMT, skivor, ...]).
 • Realisations skatt för utomlands bosatta = 28% reavinst (försäljning - köpeskilling - avdragsgilla kostnader [IMT, ...])

Ansvarsfriskrivning

Denna allmänna information gäller endast för individer och starkt rekommendera med juridisk rådgivning innan något köp eller försäljning av fastigheter.