Visa i PC-versionen

Juridisk rådgivning på fastighets inköp och försäljning, Portugal

Kalkylator för IMT

Kalkylator för IMT - Kommunal skatt på köp och försäljning av fastigheter i Portugal

Kalkylator för IMT - Kommunal skatt på köp och försäljning av fastigheter i Portugal

Denna kalkylator IMT används för att beräkna anskaffningsvärdet för din fastighet i Portugal För att beräkna värdet av IMT-skatten, fyller du helt enkelt steg 1, 2 och 3

Förvärva en fastighet i Portugal

Förvärva en fastighet i Portugal • rättsliga förfaranden

Förvärva en fastighet i Portugal • rättsliga förfaranden

Utländska Pensioner ursprung

Utländska Pensioner ursprung i Portugal • Skatte Fördelar

Utländska Pensioner ursprung i Portugal • Skatte Fördelar

Skatteordningen för utländska medborgare - Inrättad genom lagstiftningsdekret nr 249/2009 av den 23 september 2009 fastställs skattestandarden för investeringar av skattesystemet som inte är vanligt bosatt, inklusive erhållande av status ...

Visto Guld

Bär Guld • Uppehållstillstånd i Portugal

Bär Guld • Uppehållstillstånd i Portugal